top of page

Klinika stowarzyszona

Jesteśmy starszymi lekarzami w stowarzyszonej klinice -
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Szpital Chrześcijański Quakenbrück .

CKQ.png

Galeria dziecięca

Babygallery.jpg
Sphere on Spiral Stairs

Wskazówki

bottom of page